Otrzmaliśmy Certyfikat:  

"Szkoła Promująca Zdrowie"

 

W dniu 28 września 2017r. Szkoła im. M. Kopernika w Biskupcu otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

    Odbyło się to na Wojewódzkiej Konferencji SzPZ w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie. Certyfikat wręczył W-M Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski na ręce dyr. Szkoły pani Teresy Buzanowskiej. Znaleźliśmy się w gronie osiemnastu szkół i placówek województwa. Dokument ten jest potwierdzeniem, że pracujemy zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy na niwie dbałości o szeroko pojęte zdrowie  psychicznie i fizyczne. 

galeria zdjęć: