PIKNIK RODZINNY

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

            SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA UDZIAŁ W PIKNIKU

    Dnia 25.05.2013r. działające przy naszej szkole Stowarzyszenie "Rozwiń skrzydła" zorganizowało Piknik Rodzinny pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch". W związku tym już od wczesnych godzin rannych w szkole panował wielki ruch - trwały intensywne przygotowania. O godz.10.00 prezes stowarzyszenia ks. Krzysztof Stasal i pani dyrektor szkoły Teresa Buzanowska rozpoczęli imprezę. Najpierw serdecznie powitali zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych, krótko przedstawili cel pikniku i jego program a także podziękowali sponsorom bez których pomocy niemożliwe byłoby zorganizowanie tego przedsięwzięcia (lista sponsorów). Następnie nasza pani doktor Maria Roessler wygłosiła niedługą, ale bardzo wyrazistą prelekcję na temat najczęstszych chorób  cywilizacyjnych. Mówiła o ich przyczynach i sposobach  zapobiegania im. Dalsza część pikniku to już tylko wesoła zabawa i "rozkosz" dla podniebienia.

galeria zdjęć: