Aby przygotować dzieci do odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach podejmujemy szereg działań mających na celu zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Dnia 12 września 2017r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem. Przedstawiciel policji odwiedził kolejno klasy pierwsze. Na spotkaniach rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie i zachowaniu ostrożności podczas różnych życiowych sytuacji. Przypomniał naszym najmłodszym uczniom najważniejsze zasady i przepisy obowiązujące podczas uczestnictwa w ruchu drogowym oraz telefony alarmowe - Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe. Dzieci zadawały różne pytania i chętnie udzielały odpowiedzi na pytania pana policjanta. Miały też okazję zobaczyć podstawowe wyposażenie funkcjonariusza policji- pałkę policyjną, latarkę czy kajdanki.

galeria zdjęć: