POZNAJ   REGULAMIN

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

        

nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Sumińska

godziny otwarcia biblioteki szkolnej

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

745 - 825

925 - 1400

915 - 1215

1305 - 1400

745 - 825

925 - 1305

905 - 1305 745 - 1115

è  W poniedziałki, środy, czwartki od godziny 7.45 w naszej bibliotece odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe dla chętnych uczniów:

 C pomoc w nauce i w odrabianiu zadań domowych

 C możliwość korzystania z materiałów informacyjnych (encykl. słowniki itp.).

 

è  W naszej bibliotece jest kącik czytelniczy!

 Można tu spokojnie usiąść i poczytać lub odrobić lekcje korzystając z zasobów biblioteki.

Serdecznie zapraszam!!!

 

 

WALENTYNKI  W BIBLIOTECE

 

- Pasowanie na czytelnika rok szkolny 2014/15

 

- Pasowanie na czytelnika rok szkolny 2016/17