"1... 2... 3... Internet"

program profilaktyczny realizowany przez pedagoga Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim panią Iwonę Krajewską. W klasach VI-tych przeprowadzony został w grudniu.  Wiosną realizowany będzie w klasach V-tych.

 

Program "3… 2... 1… Internet!" poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Przewidziane są na niego dwie godziny lekcyjne i polegają na pracy grupowej i indywidualnej uczniów, przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa Hołowczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!".


galeria zdjęć: