WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

    Dnia 26 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Bielicach odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szkół  promujących zdrowie z naszego województwa, które posiadają już certyfikaty wojewódzkie i krajowe oraz takie, które się o nie ubiegają. Naszą szkołę na tym spotkaniu reprezentowały panie: Aleksandra Fidrych ( koordynator projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” ) oraz Grażyna Wasiak. Aby ukazać działania związane z promocją zdrowia w naszej szkole (te, które już zostały zrealizowane oraz te, które są w planach), przygotowano prezentację. Szkoły z większym doświadczeniem podzieliły się swoimi doświadczeniami i udzieliły cennych rad. Całość prowadziła pani wizytator i koordynator szkół promujących zdrowie Anna Zdaniukiewicz.

galeria zdjęć: