"NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ" :( !!!

 

 

Od października w klasach I- III realizowany jest cykl spotkań w ramach programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Prowadzą go: pani Ewa Neumann- Bernaciak pedagog szkolny i pani Irena Grudzień pielęgniarka szkolna. Dzieci podczas tych zajęć poszerzają swoją wiedzę na temat zdrowia, dowiadują się o szkodliwości palenia tytoniu oraz poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Zajęcia przebiegają w atmosferze zabawy a główną towarzyszką jest wiewiórka Wiki, która wprowadza dzieci w świat zdrowego życia.

 

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

to program realizowany od listopada w oddziałach przedszkolnych przez pielęgniarkę i pedagoga szkolnego.

Jego główne cele to:

 

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów,

„wydobycie” dymu papierosowego

Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 

galeria zdjęć: