F STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Mikołaja Kopernika

 

F REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

F SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

   F STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

F PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

F PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ KLAS 0

  F STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH

I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIAMI

w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Biskupcu

 

F REGULAMIN RODZICÓW

 

F SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szk. 2016/17

F CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO