UCZMY SIĘ OKAZYWAĆ SZACUNEK INNYM
 
    W ramach realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie pedagog szkolny pani Ewa Neumann - Bernaciak zorganizowała w klasach IV-VII warsztaty na temat "Czy potrafię okazywać szacunek innym". Miały one na celu:
J uświadomienie uczniom znaczenia słowa "szacunek",
J kształtowanie nawyków pozytywnego zachowania się w szkole i poza nią, oraz postaw kulturalnego zwracania się do innych,
J propagowanie zachowań sprzyjających rozwijaniu pozytywnych relacji koleżeńskich.
Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Uczniowie sami wypracowywali sposoby okazywania szacunku innym.

galeria zdjęć: