Zapraszamy na naszą nową stronę internetową obowiązującą od 01.02.2022r.!!!

 kliknij tutaj

WITAJCIE W NASZEJ SZKOLE !!!

ZAPRASZAMY (galeria zdjęć)  

 

 

 

ul. Grudziądzka 38   13-340  Biskupiec    tel. (056) 4745109            

e-mail:  info@biskupiec.szkola.pl

 

WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa  im. M. Kopernika  w Biskupcu to miejsce :

   motywowania uczniów do wszechstronnego rozwoju poprzez:

-    zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać  wyzwaniom potrzebnym w  życiu;

-    porozumiewanie się w języku ojczystym, w językach obcych;

-    kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych;

-    świadome i odpowiedzialne decydowania o sobie;

-    dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;

-    poszanowanie wartości chrześcijańskich i uniwersalnych;

-    korzystanie ze źródeł informacji;

-    podejmowanie inicjatyw i zachowań przedsiębiorczych;

-    wykorzystanie swoich zdolności i zainteresowań;

-    poczucie dumy z własnego miejsca zamieszkania.

 

MISJA SZKOŁY

 

Dążymy do tego, by nasi uczniowie:

 

       mieli warunki do wszechstronnego rozwoju;

       byli przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia;

       umieli korzystać z różnorodnych źródeł informacji;

      posiadali dobre umiejętności komunikacyjne w języku ojczystym i obcym;

       umieli dokonywać  uzasadnionych i słusznych wyborów;

       dbali o zdrowie własne i innych oraz o środowisko naturalne;

       wzrastali w poczuciu i poszanowaniu indywidualności każdego człowieka;

       znali i stosowali podstawowe normy współżycia społecznego;

       doskonalili umiejętność posługiwania się technologiami informatycznymi;

       przyjmowali odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz  ocenianie własnej nauki;

       umieli współpracować z innymi;

       potrafili sprecyzować i rozwijać swoje zainteresowania;

       wzrastali w umiłowaniu  Ojczyzny;

       szanowali  kulturę i tradycje  narodowe z równoczesnym poszanowaniem wartości

           ogólnoludzkich.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY JEST:

► ma poczucie własnej godności i wartości;

                    ► wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce;

                    ► jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki;

                    ► posługuje się językiem obcym;

                    ► szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe;

                    ► odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości;

                    ► rozumie innych i potrafi z nimi współpracować ;

                    ► zna metody radzenia sobie ze stresem;

                    ► jest otwarty na innych, szczery i życzliwy;

                    ► jest asertywny;

                    ► jest kulturalny i odpowiedzialny;

                    ► dba o swoje zdrowie i otoczenie;

                    ► zna swoje prawa i obowiązki.