Coś o naszej miejscowości!

 

Gmina Biskupiec położona jest w południowo wschodniej części woj. WarmińskoMazurskiego.

Biskupiec – usytuowany  w centralnej części gminy

- jest siedzibą władz samorządowych.

Ma on bogatą historię. Jako miasto otrzymał prawo lokacyjne w 1325r.

Na przestrzeni wieków Biskupiec był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Mimo to zachował swój średniowieczny układ architektoniczny. W Biskupcu znajduje się kilka zabytkowych budowli.

Są to :

 

   - fragmenty murów obronnych z XIV:

    

 

 

            - romański kościół ewangelicki :

  

            - neogotycki kościół katolicki:

  

 

W XVIIIw miasto słynęło z wyrobów rzemieślniczych.

Prawa miejskie Biskupiec utracił z powodu zniszczeń wojennych w roku 1945.

Głównym sektorem gospodarczym gminy Biskupiec jest rolnictwo.

Gmina posiada walory turystyczne. Wpływa na to urozmaicony krajobraz polodowcowy oraz pięknie położone jeziora. Południowa część gminy znajduje się w obrębie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy występują duże kompleksy leśne, rezerwaty i pomniki przyrody.
Malowniczość krajobrazu, a także dobry stan naturalnego środowiska , sprawiły, że cały obszar gminy Biskupiec został włączony do "Zielonych Płuc Polski". Daje to duże możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Główną ich formą są gospodarstwa agroturystyczne.
Gmina jest stelefonizowana, posiada oczyszczalnię ścieków i wysypisko odpadów komunalnych. Przez jej obszar przebiega droga wojewódzka łącząca Grudziądz i Nowe Miasto.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu jest jedną z sześciu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy i Publicznego Gimnazjum w Bielicach.

opracowała mgr Gabriela Dembińska