KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 

L.p.

Imię  i nazwisko nauczyciela

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

1

Anna Arentewicz

wtorek

10:15 - 11:30

 pokój nauczycielski

2

Ilona Gugała

wtorek

12:00 - 12:30

 pokój nauczyc.

3

Grażyna Smarz

wtorek

8:55 - 9:40

 sala nr 9

4

Kamila Smolińska

środa

9:50 - 10:35

pokój nauczyc.

5

Aleksandra Urban

środa

  8:30 - 9:15

pokój nauczyc.

6

Zofia Jośko

czwartek

9:50 - 10:35

pokój nauczyć.

7

Barbara Serwińska

wtorek

 9:25 - 10:35

pokój nauczyc.

8

Jolanta Sokołowska

wtorek

10:45 - 11:30

pokój nauczyc.

9

Marta Dembek

czwartek

10:45 - 11:30

pokój nauczyc.

10

Monika Bartycha-Danielewska czwartek   9:50 - 10:35 sala nr 14

11

Joanna Chylińska

wtorek

 9:30 - 10:35

pokój nauczyc.

12

Piotr Szylakowski

piątek

10:45 - 11:30

sala nr 16

13

Magdalena Gortatowska

poniedziałek

10:45 - 11:30

pokój nauczyc.

14

Przemysław Zbonikowski

wtorek

11:30 - 12:35

pokój nauczyc.

15

Ks. Krzysztof  Stasal

czwartek

11:30 - 11:50

pokój nauczyc.

16

Marek Grzonkowski

poniedziałek

10:45 - 11:30

pokój nauczyc.

17

Grażyna Wasiak

czwartek

13:30 - 14:30

pokój nauczyc.

18

Aleksandra Fidrych

środa

11:50 - 12:35

kantorek przy sali gimn.

19

E. Neumann- Bernaciak

codziennie

wg. planu

sala  nr 11

20

Jacek Szymecki

środa

7:45 i I przerwa

pokój nauczyc.

21

Anna Puwalska

wtorek

 8:45 - 9:45 przerwy

pokój nauczyc.

22

Dorota Narewska piątek 9:50 - 10:35 świetlica

23

Justyna Roznowska codziennie w godz. pracy biblioteki sala nr 19

24

Krzysztof Radziwilski

wtorek

9:50 - 10:35

sala nr 18

25

Danuta Polak

czwartek

11:00 - 11:30

pokój nauczycielski

26

Alicja Skuzjus

wtorek

11:00 - 11:30

gab. wicedyr.

27

Teresa Buzanowska

wtorek

9:00 -9:30

gab. dyr.

28 Marzena Adamowicz wtorek  12:10 - 12:40 pokój nauczycielski