Dyrektor Szkoły - mgr Teresa Buzanowska
Wicedyrektor - mgr Alicja Skuzjus

                                    

W naszej szkole  w roku szkolnym 2017/18 poszczególnych przedmiotów uczą następujący nauczyciele:

JĘZYK POLSKI

mgr Jolanta Sokołowska
mgr Monika Bartycha-Danielewska

 

JĘZYK ANGIELSKI

Magdalena Gortatowska

mgr Piotr Szylakowski

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Grażyna Wasiak

MATEMATYKA

mgr Marta Dembek

mgr Sylwia Sadowska


INFORMATYKA / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 mgr Krzysztof Radziwilski

PRZYRODA

mgr Teresa Buzanowska
mgr Joanna Chylińska

 

BIOLOGIA

mgr Joanna Chylińska

mgr Anna Puwalska

 

BIOLOGIA

mgr Anna Puwalska


HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Przemysław Zbonikowski

GEOGRAFIA

mgr Joanna Chylińska

 

FIZYKA

mgr Jacek Szymecki

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Joanna Chylińska

 

MUZYKA
mgr Marek Grzonkowski

 

PLASTYKA

mgr Grażyna Wasiak

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE / TECHNIKA
mgr Przemysław Zbonikowski

 

RELIGIA
ks. Krzysztof Stasal
mgr Dorota Narewska


WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Aleksandra Fidrych
mgr
Mariusz Kaźmierczyk


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Anna Arentewicz
mgr Ilona Gugała

mgr Barbara Serwińska

mgr Grażyna Smarz
mgr Kamila Smolińska

ŚWIETLICA

mgr Mariusz Kaźmierczyk

mgr Dorota Narewska


BIBLIOTEKA
Justyna Roznowska

PEDAGOG
mgr Ewa Neumann-Bernaciak

LOGOPEDIA
mgr Marzena Adamowicz


ODDZIAŁY KL."0"

mgr Aleksandra Urban
mgr Zofia Jośko

 

REWALIDACJA

mgr Alicja Skuzjus

 

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM  2016/17

 

oddział / klasa wychowawca sala
kl. 0 a Zofia Jośko 1
kl .0 b Aleksandra Urban 0 parter
kl. I a Ilona Gugała 13
kl. I b Anna Arentewicz 12
kl. II Barbara Serwińska 7
kl. III a Grażyna Smarz 8
kl. III b Kamila Smolińska 10
kl. IV a Monika Bartycha Danielewska 14
kl. IV b Przemysław Zbonikowski 22
kl. V a Aleksandra Fidrych 5
kl. V b Mariusz Kaźmierczyk 15
kl. VI a Joanna Chylińska 6
kl. VI b Marta Dembek 5
kl. VII a Grażyna Wasiak 22
kl. VI b Jolanta Sokołowska 2