Dyrektor Szkoły - mgr Teresa Buzanowska
Wicedyrektor - mgr Alicja Skuzjus

                                    

W naszej szkole  w roku szkolnym 2016/17 poszczególnych przedmiotów uczą następujący nauczyciele:

JĘZYK POLSKI

mgr Jolanta Sokołowska
mgr Monika Bartycha-Danielewska

 

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Katarzyna Zakrzewska

mgr Piotr Szylakowski

 

MATEMATYKA

mgr Marta Dembek

mgr Małgorzata Sumińska


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 mgr Aleksandra Urban

PRZYRODA

mgr Teresa Buzanowska
mgr Joanna Chylińska

HISTORIA
mgr Przemysław Zbonikowski

MUZYKA
mgr Marek Grzonkowski

 

PLASTYKA

mgr Grażyna Wasiak

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Przemysław Zbonikowski

 

RELIGIA
ks. Krzysztof Stasal
mgr Dorota Narewska


WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Aleksandra Fidrych
mgr
Mariusz Kaźmierczyk


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Grażyna Smarz
mgr Kamila Smolińska

mgr Aleksandra Urban
mgr Zofia Jośko

mgr Barbara Serwińska

ŚWIETLICA
mgr Grażyna Wasiak

mgr Dorota Narewska


BIBLIOTEKA
mgr Małgorzata Sumińska

PEDAGOG
mgr Ewa Neumann-Bernaciak

LOGOPEDIA
mgr Marzena Adamowicz


ODDZIAŁY KL."0"

 

mgr Anna Arentewicz
mgr Ilona Gugała

 

RYTMIKA

mgr Kamila Smolińska
 

REWALIDACJA

mgr Alicja Skuzjus

 

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM  2016/17

 

oddział / klasa wychowawca sala
kl. 0 a Ilona Gugała 1
kl .0 b Anna Arentewicz 0 parter
kl. I Barbara Serwińska 10
kl. II a Grażyna Smarz 8
kl. II b Kamila Smolińska 14
kl. III a Aleksandra Urban 12
kl. III b Zofia Jośko 13
kl. IV a Małgorzata Sumińska 5
kl. IV b Mariusz Kaźmierczyk 15
kl. V a Joanna Chylińska 6
kl. V b Marta Dembek 5
kl. VI a Grażyna Wasiak 22
kl. VI b Jolanta Sokołowska 2