Dyrektor Szkoły - mgr Tatiana Jarzembowska
Wicedyrektor - mgr Alicja Skuzjus

                                    

W naszej szkole  w roku szkolnym 2021/22 poszczególnych przedmiotów uczą następujący nauczyciele:

JĘZYK POLSKI

mgr Jolanta Sokołowska
mgr Monika Bartycha-Danielewska

 

JĘZYK ANGIELSKI

Kamil Szczepański

mgr Agnieszka Białecka

mgr Aneta Mówińska-Szymanska

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Grażyna Wasiak

MATEMATYKA

mgr Marta Dembek

mgr Sylwia Sadowska

mgr Tatiana Jarzembowska


INFORMATYKA
 mgr Krzysztof Radziwilski

PRZYRODA

mgr Joanna Chylińska

 

BIOLOGIA

mgr Joanna Chylińska

mgr Anna Puwalska

 

GEOGRAFIA

mgr Joanna Chylińska


HISTORIA
mgr Przemysław Zbonikowski

mgr Jolanta Szymecka
 

FIZYKA

mgr Sadowska Sylwia

 

CHEMIA

mgr Anna Puwalska

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Joanna Chylińska

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Tatiana Jarzembowska

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Jolanta Szymecka

 

MUZYKA, CHÓR
mgr Marek Grzonkowski

 

PLASTYKA

mgr Grażyna Wasiak

 

TECHNIKA
mgr Przemysław Zbonikowski

 

RELIGIA
ks. Krzysztof Stasal
mgr Dorota Narewska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Mariusz Kaźmierczyk

mgr Przemysław Zbonikowski (w zastępstwie)
 


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Grażyna Smarz
mgr Kamila Smolińska

mgr Barbara Serwińska

mgr Anna Arentewicz
mgr Paulina Zielińska
 

 

ŚWIETLICA

mgr Dorota Narewska

mgr Grażyna Wasiak

mgr Justyna Roznowska


BIBLIOTEKA
mgr Justyna Roznowska

PEDAGOG
mgr Ewa Neumann-Bernaciak

LOGOPEDIA
mgr Marzena Adamowicz

 


ODDZIAŁ KL."0"

mgr Aleksandra Urban


 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Alicja Skuzjus

 

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM  2021/22

 

oddział / klasa wychowawca sala
kl. 0 Aleksandra Urban 05 parter
kl. I a Anna Arentewicz 1
kl. II a Barbara Serwińska 10
kl. II b Paulina Zielińska 10
kl. III a Kamila Smolińska 12
kl. III b Grażyna Smarz 12
kl. IV a Justyna Roznowska 22
kl. IV b Mariusz Kaźmierczyk 2
kl. V a Marta Dembek 16
kl. V b Joanna Chylińska 8
kl. VI Jolanta Sokołowska 6
kl. VII a Sylwia Sadowska 5
kl. VII b Grażyna Wasiak 14
kl. VIII a Monika Bartycha-Danielewska 15
kl. VIII b Przemysław Zbonikowski 7