Dyrektor Szkoły - mgr Teresa Buzanowska
Wicedyrektor - mgr Alicja Skuzjus

                                    

W naszej szkole  w roku szkolnym 2018/19 poszczególnych przedmiotów uczą następujący nauczyciele:

JĘZYK POLSKI

mgr Jolanta Sokołowska
mgr Monika Bartycha-Danielewska

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Magdalena Gortatowska

mgr Anna Sargalska

mgr Aneta Mówińska - Szymanskyy

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Grażyna Wasiak

MATEMATYKA

mgr Marta Dembek

mgr Sylwia Sadowska

mgr Małgorzata Sumińska


INFORMATYKA / ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 mgr Krzysztof Radziwilski

PRZYRODA

mgr Teresa Buzanowska
mgr Joanna Chylińska

 

BIOLOGIA

mgr Joanna Chylińska

mgr Anna Puwalska

 

GEOGRAFIA

mgr Joanna Chylińska

mgr Teresa Buzanowska


HISTORIA
mgr Przemysław Zbonikowski
 

FIZYKA

mgr Sadowska Sylwia

 

CHEMIA

mgr Anna Puwalska

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Joanna Chylińska

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Anna Rogozińska

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Anna Skoczylas

 

MUZYKA
mgr Marek Grzonkowski

 

PLASTYKA

mgr Grażyna Wasiak

 

TECHNIKA
mgr Przemysław Zbonikowski

 

RELIGIA
ks. Krzysztof Stasal
mgr Dorota Narewska


WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Marek Żak
mgr
Mariusz Kaźmierczyk


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Grażyna Smarz
mgr Kamila Smolińska

mgr Zofia Jośko

mgr Aleksandra Urban

mgr Anna Arentewicz
mgr Ilona Gugała

 

 

ŚWIETLICA

mgr Dorota Narewska

mgr Sylwia Sadowska

mgr Justyna Roznowska


BIBLIOTEKA
mgr Justyna Roznowska

PEDAGOG
mgr Ewa Neumann-Bernaciak

LOGOPEDIA
mgr Marzena Adamowicz

 


ODDZIAŁY KL."0"

mgr Barbara Serwińska

mgr Małgorzata Iwańska
 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Alicja Skuzjus

mgr Krzysztof Radziwilski

mgr Ilona Gugała

 

 

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM  2018/19

 

oddział / klasa wychowawca sala
kl. 0 a Zofia Jośko 1
kl .0 b Aleksandra Urban 0 parter
kl. I a Ilona Gugała 13
kl. I b Anna Arentewicz 12
kl. II Barbara Serwińska 7
kl. III a Grażyna Smarz 8
kl. III b Kamila Smolińska 10
kl. IV a Monika Bartycha Danielewska 14
kl. IV b Przemysław Zbonikowski 22
kl. V a Aleksandra Fidrych 5
kl. V b Mariusz Kaźmierczyk 15
kl. VI a Joanna Chylińska 6
kl. VI b Marta Dembek 5
kl. VII a Grażyna Wasiak 22
kl. VI b Jolanta Sokołowska 2