Klasa 0  a

Dni tygodnia

Godz. zajęć

inne zajęcia

Poniedziałek

855 - 1300 religia

Wtorek

855 - 1425  

Środa

855 - 1425  

Czwartek

855 - 1425 religia, j. angielski

 Piątek

855 - 1235  

 

Klasa 0 b

Dni tygodnia

Godz. zajęć

inne zajęcia

Poniedziałek

855 - 1300

religia

Wtorek

855 - 1425 j. angielski

Środa

855 - 1425 j. angielski

Czwartek

855 - 1425

 religia

 Piątek

855 - 1235  

 

Klasa I a

Nr lekcji

Poniedziałek 855

Wtorek 855

Środa 855

Czwartek 855

Piątek 855

Godz. lekcji

1

         

800 - 845

2

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

 wych. - fiz.

j. angielski

 religia

855 - 940

3

 wych. - fiz.

zaj.  zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

950 - 1035

4

zaj. zintegrowane

 j. angielski

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

1045 - 1130

5

zaj.  zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. komputerowe

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

1150 -1235

6

 religia

zaj.  zintegrowane

zaj. zintegrowane

 

 

1245 - 1330

7

 

 

 

 

 

1340 - 1425

 

Klasa I b

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 855

środa 800

Czwartek 855

Piątek 800

Godz. lekcji

1

zaj. zintegrowane

 

zaj. zintegrowane

 

zaj. zintegrowane

800 - 845

2

wych. - fiz.

zaj. zintegrowane

wych. - fiz.

religia

zaj. zintegrowane

855 - 940

3

 zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane 

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. komputerowe

950 - 1035

4

zaj. zintegrowane

 j. angielski

j. angielski

zaj. zintegrowane

wych. - fiz.

1045 - 1130

5

 religia

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

 

1150 -1235

6

 

 

 

zaj. zintegrowane

 

1245 - 1330

7

   

 

 

 

1340 - 1425

 

Klasa II

Nr lekcji

Poniedziałek 855

Wtorek 800

środa 830

Czwartek 800

Piątek 855

Godz. lekcji

1

 

wych. - fiz.

 

zaj. zintegrowane

 

800 - 845

2

wych. - fiz.

zaj. zintegrowane

religia

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

855 - 940

3

zaj. zintegrowane

j. angielski

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

950 - 1035

4

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

religia

zaj. komputerowe

1045 - 1130

5

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

j. angielski

 

1150 -1235

6

 

 

zesp. wyrów.

   

1245 - 1330

 

Klasa III a 

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 855

środa 925

Czwartek 830

Piątek 925

Godz. lekcji

1

wych. - fiz.

 

zaj. zintegrowane

  zaj. zintegrowane

800 - 845

2

zaj. zintegrowane

 j. angielski

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

855 - 940

3

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

950 - 1035

4

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

wych. - fiz.

zaj. zintegrowane

wych. - fiz.

1045 - 1130

5

 

zaj. zintegrowane

religia

religia

 

1150 -1235

6

 

 

 

j. angielski

 

1245 - 1330

 

Klasa III b 

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

Środa 800

Czwartek 800

Piątek 800

Godz. lekcji

1

 wych. - fiz.

wych. - fiz.

zaj. zintegrowane

 j. angielski

zaj. zintegrowane

800 - 845

2

religia

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

 zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

855 - 940

3

zaj. zintegrowane 

zaj. zintegrowane

religia

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

950 - 1035

4

zaj. zintegrowane 

 j. angielski

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

wych. - fiz

1045 - 1130

5

zaj. zintegrowane 

   

zaj. zintegrowane

 

1150 -1235

6

   

 

 

 

1245 - 1330

 

Klasa IVa

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 800

Piątek 800

Godz. lekcji

1

matematyka j. polski j. polski j. polski   plastyka

800 - 845

2

 muzyka

 religia

matematyka

 przyroda

j. polski

855 - 940

3

zaj. komputerowe

przyroda

j. angielski

 religia

wych. - fiz.

950 - 1035

4

j. polski historia

wych. - fiz.

wych. - fiz. matematyka

1045 - 1130

5

wych. -fiz. j. angielski

zaj. techniczne

matematyka

  godz. wych.

1150 -1235

6

  j. angielski    

 

 

1245 - 1330

 

 Klasa IV b 

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 800

Piątek 800

Godz. lekcji

1

historia

przyroda

 religia

przyroda

wych. - fiz.

800 - 845

2

j. polski

 j. polski

 matematyka

wych. - fiz.

zaj. techniczne

855 - 940

3

matematyka

 religia

wych. - fiz.

muzyka

godz. wych.

950 - 1035

4

 zaj. komputerowe

matematyka

j. polski

j. polski

plastyka

1045 - 1130

5

j. angielski

wych. - fiz.

 j. angielski

matematyka

j. polski

1150 -1235

6

 

j. angielski

 

 

 

1245 - 1330

 

Klasa Va 

Nr lekcji

Poniedziałek 830

Wtorek 735

środa 830

Czwartek 735

Piątek 830

Godz. lekcji

1

zaj. komputerowe

 przyroda

matematyka

wych. - fiz.

j. polski

800 - 845

2

j. angielski

j. angielski

godz. wych.

  j. polski

wych.- fiz.

855 - 940

3

   j. polski

j. polski

religia

historia

przyroda

950 - 1035

4

wych.- fiz.

religia

przyroda

matematyka

j. angielski

1045 - 1130

5

 matematyka

matematyka

j. polski

zaj. techniczne

wych. do ż.w r.

1150 -1235

6

muzyka

wych.- fiz.

 

 plastyka

 

1245 - 1330

7

 

   

 

 

1340 - 1425

   

 

     

1435 - 1420

 

Klasa V b 

Nr lekcji

Poniedziałek 800 

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 800

Piątek  800

Godz. lekcji

1

muzyka

matematyka

matematyka

 j. angielski

 j. angielski

800 - 845

2

j. polski

wych.- fiz.

religia

j. polski

plastyka

855 - 940

3

 przyroda

j. polski

 przyroda

 matematyka

godz. wych.

950 - 1035

4

matematyka

historia

j. polski

 przyroda

j. polski

1045 - 1130

5

j. angielski

religia

 wych. - fiz.

wych. do ż.w r.

 wych. - fiz.

1150 -1235

6

zaj. techniczne

zaj. komputerowe

 

 wych. - fiz.

 

1245 - 1330

 

Klasa VI a

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 800

Piątek 800

Godz. lekcji

1

j. polski

  j. angielski

wych. - fiz.

muzyka

j. polski

800 - 845

2

matematyka

j. polski

j. polski

matematyka

 przyroda 

855 - 940

3

j. angielski

matematyka

j. polski

wych. - fiz.

j. angielski    

950 - 1035

4

historia

przyroda

matematyka

 religia

godz. wych.

1045 - 1130

5

zaj. techniczne

zaj. komputerowe

plastyka

j. polski

 matematyka

1150 -1235

6

wych. - fiz.

 religia

historia

przyroda

 

1245 - 1330

7

 

wych. - fiz. 

 

 

 

1340 - 1425

 

Klasa VI b 

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 800

Piątek 800

Godz. lekcji

1

przyroda

j. polski

j. polski

matematyka

matematyka

800 - 845

2

zaj. komputerowe

przyroda

j. polski

j. angielski

j. polski

855 - 940

3

muzyka

wych. - fiz.

matematyka

j. polski

godz. wych.

950 - 1035

4

 plastyka

matematyka

religia

 historia

wych. - fiz.

1045 - 1130

5

j. polski

j. angielski

 przyroda

wych. - fiz.

 historia

1150 -1235

6

j. angielski

 zaj. techniczne

wych. - fiz.

religia

 

1245 - 1330

7

   

 

   

1340 - 1425

 

Klasa VII a

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 925

Piątek 800

Godz. lekcji

1

j. angielski

religia

fizyka

religia

historia

800 - 845

2

historia

chemia

geografia

muzyka

fizyka

855 - 940

3

j. polski

j. polski

matematyka

geografia

j. polski

950 - 1035

4

biologia

j. angielski

plastyka

j. polski

wych. - fiz.

1045 - 1130

5

j. niemiecki

wych. do ż.w r.

j. polski

chemia

 godz. wych.

1150 -1235

6

matematyka

matematyka

wych. - fiz.

matematyka

biologia

1245 - 1330

7

wych. - fiz.

informatyka

 

j. niemiecki

j. angielski

1340 - 1425

8

 

wych. - fiz.

 

 

 

1435 - 1420

 

Klasa VII b

Nr lekcji

Poniedziałek 800

Wtorek 800

środa 800

Czwartek 925

Piątek 800

Godz. lekcji

1

j. polski

biologia

geografia

j. polski

fizyka

800 - 845

2

 geografia

matematyka

fizyka

religia

matematyka

855 - 940

3

matematyka

chemia

j. polski

j. angielski

j. niemiecki

950 - 1035

4

 godz. wych.

wych. - fiz.

historia

chemia

j. polski

1045 - 1130

5

muzyka

j. polski

matematyka

plastyka

j. angielski

1150 -1235

6

 j. niemiecki

 wych. do ż.w r.

religia

biologia

wych. - fiz.

1245 - 1330

7

j. angielski

historia

wych. - fiz.

wych. - fiz.  

1340 - 1425

8

 

informatyka

   

 

1435 - 1420