W dniach od 06 do 15-09-2007r. 16 osób z naszej szkoły,

w ramach projektu "BAŁTYCKIE DZIEDZICTWO - EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO",

uczestniczyło w integracyjnym obozie młodzieżowym w Górznie.

W obozie uczestniczyło 26 osób z Litwy i 26 osób z Polski oraz 5 litewskich i 5 polskich instruktorów z zakresu działalności cyrkowej, malarstwa i fotografii. To były dni pełne atrakcji i niepowtarzalnych wrażeń.

Dzień rozpoczynaliśmy od porannej gimnastyki, a później do wieczora mnóstwo absorbujących zajęć. Podczas obozu uczestniczyliśmy w warsztatach malarsko - fotograficznych oraz warsztatach o charakterze cyrkowym. Odbyliśmy 2 plenery (Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy i Brodnicki Park Krajobrazowy) oraz 2 wycieczki edukacyjno - rekreacyjne (rejs Kanałem Ostródzko - Elbląskim, Gdańsk - Sopot - Westerplatte), na których mieliśmy okazję poznać piękno krajobrazu przyrodniczego i kulturowego polskiej ziemi. W ostatni dzień obozu, już w GOK-u w Biskupcu, można było obejrzeć nasze prace malarsko - fotograficzne a także ocenić nasze umiejętności cyrkowe. To były niezapomniane dni...!

           galeria zdjęć: