FUNKCJA

 OSOBY
  PRZEWODNICZĄCA  Nalik Justyna
 WICEPRZEWODNICZĄCA Zygmunt Wioletta
  SEKRETARZ Skrzypek Monika
  SKARBNIK Gniuchowska Aneta
  KOMISJA REWIZYJNA  

Zgorzelak Aneta

Czarski Robert

Wojciechowska Joanna

  CZŁONKOWIE  

 Grodecka Justyna

Grzonkowska Dorota

Karbowska Jolanta

Kamińska Anita

Pawłowska Elżbieta

Narewska Dorota

Dobies Julia