WSZELKIE INFORMACJE, OPINIE I SPOSTRZEŻENIA

ZWIĄZANE Z PRACĄ SZKOŁY PROSIMY ZGŁASZAĆ

DO DYREKTORA SZKOŁY!!!

RADA RODZICÓW SZKOŁY

rok szkolny 2021/2022

 

DYREKTOR SZKOŁY PROSI RODZICÓW O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZĄ ULOTKĄ

Przekazuję Państwu ulotkę z informacjami dotyczącymi kształcenia
dziecka za granicą. Jest ona opracowana przez Fundację Edukacji
Polonijnej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

 

strona 1                  strona 2

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM  2021/22
RODZICU!!!         WARTO POCZYTAĆ            RODZICU!!!
SYSTEM MOTYWACYJNY RADY RODZICÓW
HYMN SZKOŁY- tekst

KURSY AUTOBUSU

             przyjazdy                      odjazdy

Plany lekcji Waszych dzieci

kl 0 a   I   kl 0 b    I   kl I    I   kl II a   I    kl II b    I   kl III a    I  kl III b 

 kl IV a   I  kl IV b   kl V a   I   kl V b   I  kl VI a  I  kl VI b

 

RODZICU !!!

Tutaj Twoje dziecko może poćwiczyć rozwiązywanie testów kompetencji szóstoklasistów

 

Ważne dokumenty szkoły

 

F STATUT SZKOŁY

   F STATUT ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

F PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

F STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI

    I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIAMI

      w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Biskupcu

F CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

F PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu