Zespół do Spraw Promocji Zdrowia:

koordynator - Aleksandra Fidrych   (kontakt przez szkołę; tel.:56 4745109, e-mail: info@biskupiec.szkola.pl )

członkowie: Ewa Neumann-Bernaciak, Grażyna Wasiak, Aleksandra Urban, Małgorzata Sumińska (obecnie na urlopie macierzyńskim), Mariusz Kaźmierczyk, Ilona Gugała

Rok szkolny 2015/2016

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

!  systematycznie tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej

!  wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

STANDARDY  SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

1.   Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2.   Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3.   Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie

4.   Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

!!! - Akt przynależności do grona szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat warmińsko-mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Zdrowie"

            Akt Przynależności do szkół ubiegających się

                            o certyfikat "Szkoła Promująca zdrowie

!!! - Akcje podejmowane przez szkołę w ramach realizacji projektu "Szkoła Promująca Zdrowie":

                J  Owocowy październik

                J  Nauczycielski rajd rowerowy

                Fluoryzacja

                Udział uczniów w imprezach sportowych w/g kalendarza:

                            zawody sportowe_1            zawody sportowe_2

                Nasi uczniowie w Pluskach

                Programy profilaktyczne dla klas I-III

                Policjanci u maluchów

                Akcja "Śniadanie daje moc"

                Konkurs plastyczny "Żyję zdrowo i kolorowo

                Wojewódzka konferencja szkół promujących zdrowie

                Prozdrowotna choinka

                Mała zamiana- proponujemy zdrowe II-gie śniadanie

                 Kontynuujemy projekt "I ja mogę pływać"

                "3...2...1...Internet"- program profilaktyczny dla klas V i VI

                Zdrowie...WOŚP...Zdrowie

                Owoce dla każdego ucznia

                Szkolna akcja "CISZA"

                Teatrzyk profilaktyczny "MNIAM, MNIAM"

                Dzień Ziemi

                Piknik Rodzinny "NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH"

 

SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  - prezentacja

 

Rok szkolny 2016/2017

 

- plan pracy w roku szkolnym 2016/2017

 

działania zrealizowane w ramach planu pracy:

  

 * zakup decybelomierza 

sprawdź poziom hałasu w naszej szkole!!

 

  styczeń    luty   marzec    kwiecień

 

analiza danych

* sporządzenie       klasowych kodeksów walki z hałasem 

     

* sporządzenie  Szkolnego Kodeksu Walki z Hałasem

    

* dostarczenie wiedzy na temat walki z hałasem

     

      

 * stworzenie

"stref ciszy"

     

 * nasi uczniowie spędzają czas

w "strefach ciszy"

              

     

 

 * Organizacja długich przerw: zajęcia czytelnicze, gry i zabawy wyciszające

     

* Zorganizowaliśmy i rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny pod nazwą "Hałasowi mówimy: NIE!!!"

     

                         

           

- szkolna jesień z witaminami

- fluoryzacja

- policjanci u najmłodszych

- "I ja mogę pływać" - V edycja

- Program profilaktyczny "Ja i mój uśmiech"

- "Śniadanie Daje Moc"

- Dzień Życzliwości w naszej szkole

- "Żyj smacznie i zdrowo"

- POMAGAMY INNYM - piknik "Pomóżmy Patrykowi"

 

SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - prezentacja

 

Rok szkolny 2017/2018

- Odebraliśmy CERTYFIKAT

 

 

 

 

 

 

    28 września2017 r. w Szczytnie odbyła się Wojewódzka konferencja Szkół promujących Zdrowie pod hasłem ,,W poszukiwaniu wartości". W trakcie tej uroczystości na ręce Pani dyrektor wręczony został Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej ZDROWIE Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Jako społeczność szkolna jesteśmy bardzo dumni. Nie zejdziemy z tej drogi. Przed nami następny etap- zdobycie Krajowego Certyfikatu SzPZ.

 

- Kontynuujemy akcję "JESIEŃ Z WITAMINAMI"