PROJEKT - rok szkolny 2015/2016

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców w tym roku szkolnym kontynuujemy realizację

projektu  pod Patronatem Honorowym

Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła"

 

"I JA MOGĘ PŁYWAĆ"

sprawdź szczegóły projektu

 

 

ZOBACZ JAK PŁYWAMY III-edycja projektu

 

ZOBACZ JAK PŁYWAMY IV-edycja projektu

 

 

 

PROJEKT - rok szkolny 2014/2015

 

W październiku została rozpoczęta realizacja I- szej edycji

szkolnego projektu  pod Patronatem Honorowym

 

Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła"

 

"I JA MOGĘ PŁYWAĆ"

którego głównym celem jest rozwijanie aktywności fizycznej oraz efektywne spędzanie czasu wolnego wśród dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I-III.

Poza tym poprzez realizację projektu dzieci mają:

- nabyć umiejętności pływackich

- przełamać lęk przed wodą,

- wdrożyć się do bezpiecznego i kulturalnego zachowania na basenie.

poznaj szczegóły projektu

Terminy wyjazdów na basen w I- szej edycji projektu:

17 października 2014

24 października 2014

14 listopada 2014

21 listopada 2014

05 grudnia 2014

12 grudnia 2014

 

ZOBACZ JAK PŁYWAMY I-edycja projektu

 

ZOBACZ JAK PŁYWAMY II-edycja projektu

 

 

 

 

PROJEKT - rok szkolny 2014/2015

 

 

 

Uczniów SP w Biskupcu rozpoczynających nowy rok szkolny - 2014/2015 przywitał plac zabaw na boisku szkolnym. Powstał on na przełomie miesiąca lipca i sierpnia, a w sierpniu został oddany do użytku.

            Plac zabaw powstał w ramach Programu Rządowego "Radosna szkoła". Jego koszt wyniósł 254,433,19 zł. Sfinansowany został przez Urząd Gminy Biskupiec oraz Rządowy Program wspierania organów prowadzących szkoły w latach 2009-2014, celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. Z placu zabaw korzystają dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych oraz zajęć ruchowych. Mogą z niego korzystać też dzieci młodsze z naszej miejscowości w godzinach pozalekcyjnych i jak dotąd chętnie to czynią, przychodząc na plac zabaw z rodzicami lub dziadkami.

Ufamy, iż długo będzie się on cieszył zainteresowaniem dzieci młodszych i pozytywnie wpłynie na rozwój ich motoryki.

 

   galeria zdjęć:

 

 

PROJEKT - rok szkolny 2013/2014

 

    5.06.2014r. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Biskupcu wraz z działającym przy niej Stowarzyszeniem "Rozwiń Skrzydła"  zorganizowała w ramach projektu IV Spotkanie Integracyjne  dla dzieci niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego i ich rodziców pod nazwą "SERCA - SERCOM", którego cele to:

 

©- integracja osób niepełnosprawnych,

©- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu'

©- kształtowanie postaw otwartości , zrozumienia, wzajemnej akceptacji,

©- zapewnienie osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom, opiekunom wesoło i

       radośnie spędzonego czasu,

©- poprawe funkcjonowania osób niepełnosprawnych w aspekcie emocjonalnym,

      społecznym i poznawczym,

©- podnoszenie poziomu samoakceptacji i samooceny poprzez stworzenie możliwości

      odnoszenia sukcesów,

©- zwiększenie społecznego zaangażowania uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupcu

      w działania w wolontariacie w obszarze pomocy niepełnosprawnym, ich rodzicom i

      otoczeniu.

 

Projekt został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 1000zł

zobacz więcej

 

 

PROJEKT - rok szkolny 2013/2014

 

Projekt Stowarzyszenia 

"Rozwiń Skrzydła"

 

"BEZPIECZNI NA LĄDZIE I W WODZIE"

 
 
 
 
 
 
 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 załączniki:  

 załącznik nr 1 załącznik nr 4

 załącznik nr 2

załącznik nr 5

załącznik nr 3

załącznik nr 6

Projekt partnerski skierowany do uczniów klas I-VI pt. ,,Bezpieczni na lądzie i w wodzie’

 Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pływania, bezpiecznego poruszania się po drodze i udzielania pierwszej  pomocy.

Zadania projektu będą realizowane w następujących modułach:

1.   Nauka pływania- dla grupy 40 uczniów – zorganizowany wyjazd na basen do Iławy w celu nauki pływania pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów i opiekunów. W realizacji tego zadania również zakupione będą dla uczestników stroje na basen.

2.   Kurs poznania podstawy z zakresu pierwszej pomocy – dla 40 uczniów tych samych, którzy będą brać udział w nauce pływania. Kurs odbędzie się w naszej szkole pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora i opiekunów.

3.   Nauka bezpiecznego  poruszania się po drogach – dla 156 uczniów nauczania wczesnoszkolnego i klas IV- uczestnicy nabędą umiejętności poruszania się rowerem i pieszo po drogach publicznych, zdobędą wiadomości o ruchu drogowym, poznają znaki drogowe oraz ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.  W ramach tego zadania zakupione będzie mobilne miasteczko ruchu drogowego dzięki któremu to zadanie będzie realizowane.

Wyjazdy na basen będą organizowane w soboty, a pozostałe zajęcia w czasie pozalekcyjnym.

Projekt partnerski powstał we współpracy Stowarzyszenia ,,Rozwiń Skrzydła” działające przy szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Biskupcu ze szkołą. Jest to projekt Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu ok. 48 tysięcy.

Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się odbywała 0d 2.09.do 15.09 2013 roku  zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym. 

!!!    W MAJU PROJEKT  ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY   !!!

zobacz galerię zdjęć

   

 

PROJEKT - 25 maja 2013r

Projekt Stowarzyszenia "Rozwiń Skrzydła" działającego przy naszej szkole"

- PIKNIK RODZINNY "W zdrowym ciele zdrowy duch"

 

 

PROJEKT - wrzesień 2011r

" Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych"

       

W ramach realizacji tego projektu w naszej szkole odbywają się dla uczniów różnorodne zajęcia pozalekcyjne:

J Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją

            (3 grupy)

J Zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce

            (3 grupy)

J Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy

            (5 grup)

J Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych matematycznie -

            przyrodniczo

            (2 grupy)

J Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych polonistycznie

            (3 grupy)

 

                    

 

 

 

 

PROJEKT - rok szkolny 2008-2009
 
Od października 2008r. do maja 2009r realizowano projekt:

„Razem się uczymy, razem się bawimy

projekt nauczania zintegrowanego

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu

 

 

Wzięło w nim udział 31 uczniów z klas I-III. Zajęcia odbywały się w czterech sekcjach:

 

                            - warsztaty komputerowo - fotograficzne "Klik -Pstryk"

                            - warsztaty polonistyczne "Mali poeci"

                            - warsztaty artystyczne "W świecie sztuki'

                            - warsztaty matematyczne "Rusz głową"

 

zobacz pamiątkową broszurę

 

 

 

PROJEKT - wrzesień 2007r
 
BAŁTYCKIE DZIEDZICTWO - EUROPEJSKIE DZIEDZICTWO
 
Główne założenia projektu:

   

 - organizacja polsko - litewskiego obozu młodzieżowego  

 

 - konferencja w celu stworzenia "Strategii Współpracy

    Partnerskiej na lata  2007-2008"