Rok szkolny 2016/2017

Kontynuujemy starania by uzyskać Certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”.

Koordynator: Justyna Roznowska

Członkowie zespołu: Teresa Buzanowska, Alicja Skuzjus, Przemysław Zbonikowski, Marek Grzonkowski, Kamila Smolińska

W prace nad uzyskaniem certyfikatu Szkoły Wiernej Dziedzictwu zaangażowana jest cała społeczność szkolna

Plan działań w ramach certyfikatu

"SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU" rok szkolny 2017/2018

Sprawozdanie z podjętych działań w ramach ubiegania się o Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu" w roku szkolnym 2017/2018

"DZIEDZICTWO.

TU PRZESZŁOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z PRZESZŁOŚCIĄ"

 

Działania zrealizowane w bieżącym roku szkolnym:

C Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

C Pasowanie na czytelnika

C Dzień papieski

C Pasowanie na ucznia

C Dzień Edukacji Narodowej

C Święto Niepodległości

C Konkurs plastyczny "Kim chciałabym zostać w przyszłości"

C Jasełka 2017

C       Warsztaty "Czy potrafię okazywać szacunek"

C "Żywa lekcja historii"

C CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH:

ü spotkanie z podróżnikiem Arunem Milcarzem

ü spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską

 

 

 

16 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu autorskim z Barbarą Kosmowską autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Jamielniku.

 

 

 

              

ü spotkanie z pisarzem Jackiem Łapińskim

W listopadzie 2017r. uczniowie klas VII-ych naszej szkoły, wzięli udział w spotkaniu z pisarzem, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej.  Jego przewodnie hasło to - "Pasja zamiast nałogów, chyba że nałóg czytania". Autor książki "Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym" podkreślał ogromną rolę czytania dla rozwoju osobistego i zawodowego. Książka jest bowiem narzędziem w zdobywaniu wiedzy, źródłem informacji oraz świetna alternatywą dla telewizji.

          

 

Projekty klasowe / nauczyciele odpowiedzialni:

- potrawy regionalne (przepisy naszych babć) – p. Jolanta Sokołowska

- pisarze Warmii i Mazur – p. Justyna Roznowska

- regionalne słownictwo – p. Monika Bartycha – Danielewska

- spotkania autorskie – p. Justyna Roznowska

- prezentacja wybranego rejonu Polski (elementy historyczne) – p. Magdalena Gortatowska

realizacja - Nauczyciel podczas zajęć dokonał podziału uczniów na grupy. Każda z grup wylosowała region Polski  i wyszukiwała informacje, ciekawostki o jego przeszłości. Następnie w grupach opracowano prezentacje multimedialne. Podczas zajęć realizowano następujące cele:

- samodzielne wyszukiwanie informacji w różnych źródłach informacji, gromadzenie ich;

- rozwijanie zainteresowań historią Polski;

- poznanie legend i wyjątkowych zabytków Polski;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Efektem pracy były prezentacje wykonane przez uczniów:

prezentacja województwa Wielkopolskiego

prezentacja województwa Dolnośląskiego

prezentacja województwa Mazowieckiego

prezentacja województwa Świętokrzyskiego

prezentacja województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

- przeprowadzenie wywiadu – Jak historia wpłynęła na losy mojej rodziny? – p. Aleksandra Fidrych

- pałace i zamki powiatu nowomiejskiego – p. Marta Dembek

- pałace i zamki województwa – p. Przemysław Zbonikowski

- prezentacja stolic Polski, stolic rejonu – p. Przemysław Zbonikowski

- zwierzęta na Warmii i Mazurach – p. Anna Arentewicz, p. Ilona Gugała

- parki krajobrazowe na Warmii i Mazurach – p. Joanna Chylińska

- Gmina Biskupiec w obiektywie aparatu (historia, przyroda) – p. Joanna Chylińska

- tradycje świąteczne – p. Mariusz Kazimierczyk

- konkurs dobrego wychowania „Przy stole” – p. Justyna Roznowska

- konkurs czytelniczy – „Słucham, czytam, słucham” – p. Monika Bartycha - Danielewska

- prezentacja legend Warmii i Mazur- głośne czytanie – p. Justyna Roznowska

- zabawy i zabawki – p. Barbara Serwińska

- kartki świąteczne – p. Grażyna Wasiak

- religie na terenach Warmii i Mazur – ks. Krzysztof Stasal, p. Dorota Narewska

- kapliczki przydrożne na terenie Gminy Biskupiec -  ks. Krzysztof Stasal, p. Dorota Narewska

- zamki i grody za Mieszka I i Kazimierza Wielkiego – p. Kamila Smolińska, p. Grażyna Smarz

- konkurs recytatorski – wiersze patriotyczne – p. Justyna Roznowska

- konkurs plastyczny „Z rodziną” (pogadanka o wartości rodziny) – p. Ewa Neumann- Bernaciak

- przeprowadzenie lekcji przez ucznia, dzielenie się pasjami – p. Sylwia Sadowska

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Na początku roku szkolnego 2016/2017 Szkoła w Biskupcu podjęła starania by uzyskać Certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”.

 

Regulamin przyznawania szkole/placówce Certyfikatu "Szkoła Wierna Dziedzictwu" przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

By uzyskać certyfikat szkoła będzie realizować działania w oparciu o takie obszary jak kształtowanie tożsamości narodowej, patriotyzm, „mała ojczyzna”, walory przyrodnicze.

            Pierwszym etapem  prac mających przyczynić się do uzyskania przez szkołę certyfikatu było powołanie koordynatora oraz szkolnego zespołu.

Koordynatorem został wybrany

mgr Przemysław Zbonikowski   - (kontakt przez szkołę; tel.:56 4745109, e-mail: info@biskupiec.szkola.pl )

W skład zespołu weszły następujące osoby:

mgr Teresa Buzanowska,

mgr Marek Grzonkowski

mgr Alicja Skuzjus,

mgr Jolanta Sokołowska,

mgr Kamila Smolińska

mgr Małgorzata Sumińska

 

W prace nad uzyskaniem certyfikatu zostaną też zaangażowani uczniowie, rodzice oraz społeczność lokalna.

Członkowie zespołu opracowali plan działań.

Plan działań w ramach certyfikatu

"SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU"

1) 1.09.2016 r. - podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 nastąpiło nawiązanie do rocznicy wybuchu II wojny światowej.    << więcej >>

Odpowiedzialni: dyrektor, poczet sztandarowy, p. Marek Grzonkowski

Przebieg – akademia dla społeczności szkolnej

Cele – uwrażliwienie na postawy patriotyczne i bohaterską postawę oraz upamiętnienie poległych w walce za Ojczyznę.

2) 12.10.2016 r. - Dzień Papieski    << więcej >>

Odpowiedzialni: dyrektor, ksiądz Krzysztof Stasal, p. Zofia Jośko, p. Kamila Smolińska, p. Dorota Narewska

3) 14.10.2016 r. - Dzień Edukacji Narodowej   << więcej >>

Odpowiedzialni: dyrektor, poczet sztandarowy, p. Marek Grzonkowski, p. Zofia Jośko, p. Aleksandra Urban

4) 14.11.2016 r. - Konkurs Historyczny Kuratora Oświaty w Olsztynie

Odpowiedzialni: dyrektor, p. Przemysław Zbonikowski

5) 10-11.11.2016 r. - Obchody Święta Niepodległości

a) akademia dla społeczności szkolnej (241 dzieci);   << więcej >>

odpowiedzialni: p. Małgorzata Sumińska, p. Przemysław Zbonikowski, p. Marek Grzonkowski

b) akademia dla rodziców  << więcej >>

c) uroczystości gminne    << więcej >>

6) 03.05.2017 r. - Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 

a) akademia dla społeczności szkolnej (241 dzieci);  << więcej >>

b) akademia dla rodziców  << więcej >>

7) 08.05.2017 r. - Narodowy Dzień Zwycięstwa  << więcej >> 

Inne działania:  

a) "Małe ojczyzny" – oddział "0" oraz klasa I poznanie najbliższej okolicy, odwiedzenie miejsc pamięci

b) wycieczka klasowa klas VI-stych do Torunia

c) Przygotowanie albumu o Mikołaju Koperniku przez klasę Vb

d) Wycieczka do lokalnego muzeum w Łąkorzu

e) Cykl spotkań (3 spotkania) z ciekawymi ludźmi

f) jasełka   << więcej >>

odpowiedzialni: p. Marek Grzonkowski, p. Dorota Narewska, p. Grażyna Smarz, p. Małgorzata Sumińska

g) na wiosnę rajd rowerowy po okolicy z udziałem uczniów i rodziców

h) wykonanie albumu / plakatu na temat: "Moja okolica w obiektywie"

i) stworzenie słownika regionalizmów